China, the Dominant Player of the 21st Century or a Country in Decline?

China, the Dominant Player of the 21st Century or a Country in Decline?

EN
Mathias Corvinus Collegium (MCC) invites you to a public panel discussion with  Shaun Riordan, dr.  Eric Hendriks and dr. Szilárd Gáspár-Szilágyi about geopolitics, the role of China in global affairs and the superpower’s future.
Following the death of Chairman Mao, China has seen an unparalleled economic rise, coupled with an increased presence in geopolitics and a growing military. By now, China has arguably become the second most important economy in the world, with an economic presence in Asia, Africa, Europe, and increasingly the Western Hemisphere. However, a looming demographic decline, a potential conflict with Taiwan, and an ongoing trade war with the United States might curtail China’s global ambitions. The expert members of this Panel will aim to dissect these pressing issues of global importance.
Shaun Riordan is the Director of the Chair for Diplomacy and Cyberspace at the European Institute of International Studies and a senior Research Fellow at the Charter Institute (Beijing). He has taught at diplomatic academies in Spain, Armenia, Bulgaria and the Dominican Republic and at business schools in Switzerland and Spain. He served for 16 years as a British diplomat with postings in New York, Taiwan, Beijing and Madrid, as well the Foreign Office in London.
Dr. Eric Hendriks, a Dutch sociologist, researches China’s integration into the global order, keenly interested in the ideological tensions involved. He earned his Ph.D. from the University of Mannheim, and worked at the University of Bonn and Peking University. He lived in Beijing for six years, researching the educational linkages between China and the United States. He is currently a fellow at the Danube Institute.
Dr. Szilárd Gáspár-Szilágyi is an Assistant Professor in EU and International Economic Law at Birmingham University, UK. In various capacities he has taught and conducted research at the Universities of Oslo, Keele, Amsterdam, the Hague, and Aarhus.

Date: March 28, 5 PM
Location: MCC Regional Center, Kolozsvár/Cluj-Napoca, Szentegyház/Iuliu Maniu street 6

Check out our Facebook event to be up-to-date!

HU
Kína: a 21. század meghatározó szereplője vagy hanyatló ország?
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyilvános kerekasztal-beszélgetésre várja a geopolitika és diplomácia iránt érdeklődőket. Meghívottaink,  Shaun Riordan, dr.  Eric Hendriks és dr. Gáspár-Szilágyi Szilárd Kína globális befolyásáról, gazdasági helyzetéről és a nagyhatalom jövőjéről beszélgetnek.
Mao Ce-tung halála után Kína példátlan gazdasági fellendülésnek indult, amihez a geopolitikában való fokozott jelenlét és növekvő hadsereg társult. Mára Kína vitathatatlanul a világ második legfontosabb gazdasági szereplőjévé vált, erős jelenléttel Ázsiában, Afrikában, Európában és Nyugaton is. A fenyegető demográfiai hanyatlás, a Tajvannal való konfliktus lehetősége és az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi harc azonban visszafoghatja Kína globális ambícióit. A meghívott szakértők ilyen és ehhez hasonló globális jelentőségű, sürgető kérdéseket érintenek majd.
Shaun Riordan a European Institute of International Studies diplomácia és kibertér tanszékének igazgatója, a pekingi Charter Institute vezető kutatója. Brit diplomataként 16 évig szolgált New Yorkban, Tajvanon, Pekingben és Madridban, valamint a brit külügyminisztériumban, emellett Spanyolország, Örményország, Bulgária és a Dominikai Köztársaság diplomáciai akadémiáin, valamint svájci és spanyolországi üzleti iskolákban is tanított.
Dr. Eric Hendriks holland szociológus, a Danube Institute munkatársa. Kína globális rendbe való beilleszkedését kutatja, különös tekintettel az ideológiai feszültségekre. A szakember a Mannheimi Egyetemen szerzett doktori címet, majd a Bonni és a Pekingi Egyetemen dolgozott. Hat évig élt Pekingben, ahol Kína és az Egyesült Államok oktatási kapcsolatait kutatta.

Dr. Gáspár-Szilágyi Szilárd a Birminghami Egyetem adjunktusa, szakterülete az EU és a nemzetközi gazdasági jog. Oslo, Keele, Amszterdam, Hága és Aarhus egyetemein tanított és kutatott.

Időpont: Március 28., 17 óra
Helyszín: Kolozsvár, Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 6. szám

A legfrissebb információkért kövesd Facebook eseményünket!

RO
China: actorul dominant al secolului XXI sau o țară în declin?
Mathias Corvinus Collegium (MCC) vă invită la o discuție publică cu dr. Eric Hendriks, Shaun Riordan și dr. Szilárd Gáspár-Szilágyi despre geopolitică, rolul Chinei în afacerile globale și viitorul superputerii.
După moartea președintelui Mao Zedong, China a cunoscut o creștere economică fără precedent, împreună cu o prezență sporită în geopolitică și cu o armată în creștere. În prezent, China a devenit, fără îndoială, a doua cea mai importantă economie din lume, cu o prezență economică în Asia, Africa, Europa și, din ce în ce mai mult, în Vest. Cu toate acestea, un declin demografic iminent, un potențial conflict cu Taiwanul și un război comercial în curs de desfășurare cu Statele Unite ar putea limita ambițiile globale ale Chinei. Invitații vor încerca să disece aceste probleme presante de importanță globală.
Shaun Riordan este director al catedrei pentru diplomație și spațiu cibernetic din cadrul European Institute of International Studies și cercetător la Charter Institute (Beijing). A predat la academiile diplomatice din Spania, Armenia, Bulgaria și Republica Dominicană și la școli de afaceri din Elveția și Spania. A fost timp de 16 ani diplomat britanic la New York, Taiwan, Beijing și Madrid, precum și la Ministerului de Externe al Regatului Unit.
Dr. Eric Hendriks, sociolog olandez, cercetează integrarea Chinei în ordinea globală, cu accent deosebit pe tensiunile ideologice implicate. Și-a obținut doctoratul la Universitatea din Mannheim și a lucrat la Universitatea din Bonn și la Universitatea din Beijing. A locuit la Beijing timp de șase ani, cercetând legăturile educaționale dintre China și Statele Unite.
Dr. Szilárd Gáspár-Szilágyi este asistent universitar de drept economic european și internațional la Universitatea din Birmingham. A predat și a efectuat cercetări la universitățile din Oslo, Keele, Amsterdam, Haga și Aarhus.

Data: 28 martie, 17:00
Locația: Centrul MCC din Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 6

Urmăriți evenimentul nostru de pe Facebook pentru a fi la curent!


Állapotüzenet

Sorry… This form is closed to new submissions.